Algemene vertaling

ALGEMENE VERTALING

Het begrip algemene vertaling verwijst naar de vertaling van niet-gespecialiseerde teksten, d.w.z. teksten die voor de vertaler geen technische of terminologische complexiteit inhouden. Bovendien moet de gebruikte taal duidelijk en natuurlijk zijn, zonder vakjargon.

Een goede vertaling is meer dan zorgvuldig gekozen woorden. Beheersing van de vakterminologie is eveneens belangrijk, evenals het vermogen om complexe interacties in duidelijke taal weer te geven. Daarom houden wij onze kennis voortdurend op peil.

Door uw vertaalprojecten aan PRO-IDIOMA TRADUCTION toe te vertrouwen, beschikt u over een betrouwbare partner voor al uw vertalingen.

PRO-IDIOMA TRADUCTION vertaalt en certificeert, legaliseert zelfs (voor België), uw :

  • nieuwsartikelen,
  • reisverslagen,
  • advertenties,
  • CV,
  • ..
  •  
Onze vertaaldiensten
Nog vragen?

Stuur ons uw gegevens en wij zullen spoedig contact met u opnemen.